Webbdesign

Webbdesign är en design som skiljer sig något från andra typer av design. Oavsett vilken design som du håller på med måste du vara väl medveten om hur produkten ska användas, men också vilka material som du har att jobba med och vilka verktyg som du kan använda för att göra detta. Ska du tillverka en hammock måste du eller den som ska utföra arbetet veta vilka verktyg som du har hemma.

web-design-1243586

En särskild aspekt med webbdesign gentemot andra typer av design är att hantverket är av typen ettor och nollor, det vill säga programmering. Nu är kanske begreppet ettor och nollor något passé, då programmeringsspråken sker på en högre nivå än så, men det är fortfarande ett mycket komplicerat och omfattande arbete som kräver av programmeraren att den har mycket god kontroll över både helhetsbilden och små detaljer, som till exempel stavning av vissa termer.

När du beställer en hemsida har du en idé om vad som ska finnas på hemsidan. I många fall har den som beställer hemsidan inga klara tankar om hur den ska se ut, utan endast att den ska vara snygg, funktionell och se professionell ut. Det är sedan ofta upp till webbdesignern att, vanligtvis tillsammans med kunden, bestämma hur strukturen på hemsidan ska se ut.

Inom webbdesign är det ovanligt att själva designen görs av en person och sedan utförandet av produkten, programmeringen, av en annan. Det beror delvis på att designen är väldigt beroende av vad som går att göra rent programmeringstekniskt. För tio år sedan fanns det ett ganska begränsat antal element att jobba med, och det krävdes mycket arbete för att försöka få till hemsidan på ett sätt som du ville ha det från exempelvis en skiss. Ofta var det lättare att se vad du kunde göra, och sedan designa hemsidan utifrån det. Idag är möjligheterna större till att vara fri i designen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *