Nätverksbyggnationer

Ett nätverk på företaget underlättar och snabbar upp kommunikationen mellan datorerna och gör att man lättare kommer åt gemensamma filer och kan utbyta information. Nätverk var en av specialiteterna hos Andreas Rahm och han gjorde många byggnationer av nätverk.

Att bygga ett bra nätverk med kabel innebär att kunna hålla många bollar i luften. Du måste också ha ett visst estetiskt sinne, för det är många kablar som ska installeras och transporteras från ett rum till ett annat. Kablar är inte alltid jättevackra och sällan något som man vill framhäva i inredningen. Det krävs lite tankeverksamhet och erfarenhet för att kunna utföra en installation av ett nätverk på ett snyggt sätt och där så lite kabel som möjligt behöver användas. Självklart bör inte heller kablarna vara i vägen för dörrar så att de inte går att stänga, eller ligga på ett sådant sätt så att folk kan snubbla över dem eller att den innebär ett problem för personer i rullstol att åka över dem. I många fall är det en god idé att gömma kablar med paneler.

natvark

Nuförtiden kan man i många fall skippa sladdar med trådlösa nätverk, vilket är en mycket bra lösning för många små företag och föreningar. Man slipper installationer av kablar, att hålla reda på dessa och datorerna blir mer mobila. Du kan till exempel ta med dig datorn på mötet. Hastigheten blir dock sällan den som uppnås i klassiska nätverk med kabel och det är svårt att köra program via en server på trådlösa nätverk, så det är bäst att installera programmen på var dator för sig, vilket är lite tidskrävande och kan innebära en större kostnad för företaget.

Självklart kunde Andreas Rahm hjälpa till med trådlösa nätverk också och sätta upp dessa trådlösa nätverk på företag, föreningar, skolor och offentliga institutioner och utföra installationer och ominstallationer av programvara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *